มหาวิทยาลัยเอเชียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

1.8K วิว . 14 ต.ค. 2558 . ความคิดเห็น . ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเอเชียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเอเชียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

ศาสตราจารย์วิลาศ วูวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน เปิดเผยว่า เนื่องจากคุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาภูมิภาคต่อไป มหาวิทยาลัยเอเชียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานสากลและทัดเทียมมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยเน้นการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมมาโดยตลอด

สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยเอเชียนได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี ) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมบริการ ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์

ในการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหมาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา และมีรายละเอียดทุนดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

ทุนเรียนดี

ทุนกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษ

ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

ทุนสำหรับนักเรียนองค์กรแลกเปลี่ยน

ทุนอุดหนุนบุตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐ

ทุนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดของทุนการศึกษา

ทุนเต็มจำนวน รวมค่าหอพักและค่าครองชีพ 300, 000 บาท/ปี (1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี )

ทุนเต็มจำนวนเฉพาะค่าหน่วยกิต 200,000 บาท/ปี (800,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ทุน 75% ของค่าหน่วยกิต 150,000 บาท/ปี (600,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ทุน 50 % ของค่าหน่วยกิต 100,000 บาท/ปี (400,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ทุน 25 % ของหน่วยกิต 50,000 บาท/ปี (200,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐรับรอง เช่น GED , IGCSE , O or A Level , 6th or 7th Form , NZQA , NCEA , IB

ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ของมหาวิทยาลัย

ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียน

มีความสามารถภาษาอังกฤษดี และผ่านเกณฑ์การทดสอบของมหาวิทยาลัย หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางแนบท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หรือดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.AsianU.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 092 – 247 – 4565 – 66 , 02 – 613 - 7468

หอพักน่าสนใจ

 • ห้องเช่า - อาคารอินเตอร์ทาวเวอร์วิว ตึก A

  อาคารอินเตอร์ทาวเวอร์วิว ตึก A

  ตึกA ชั้น1 ห้อง 19 เข้าออกได้ 2 ประตู (ประตูเล็ก...

  ที่อยู่ : 938/6 ซอย เทวา 1 หมู่ 3 ถ. เทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • หอพัก - ศิริทองชัย

  ศิริทองชัย

  หอพักศิริทองชัย ราคาเดือนละ2000บ. มีเตียง ที่นอน ต...

  ที่อยู่ : - ถ. หลังโรงเรียนฌแลิมขวัญสตรี ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • หอพัก - บ้านพุ่มสมบัติ

  บ้านพุ่มสมบัติ

  หอพักพุ่มสมบัติ อยู่ ม.นเรศวร ห่างจากประตู 5 ประมา...

  ที่อยู่ : - ถ. ประตู5 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • หอพักสตรี - บ้านทิพย์ชยพล

  บ้านทิพย์ชยพล

  หอพักหญิง บ้านทิพย์ชยพล อยู่ห่างจากม.ศิลปากร เพียง...

  ที่อยู่ : 166 ตึก - ซอย - หมู่ - ถ. จันทราคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 • หอพัก - พี่พีร์

  พี่พีร์

  หอพักพร้อมอยู่ เฟอร์นิเจอร์ครบครัน เจ้าของหอใจดีมา...

  ที่อยู่ : 290/123 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • อพาร์ทเม้นท์ - เอ็มเฮ้าส์

  เอ็มเฮ้าส์

  ห้องพักรายวัน-รายเดือน ห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์...

  ที่อยู่ : 10/1 ซอย สุขุมวิท 27 ถ. สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ