มหาวิทยาลัยเอเชียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

1.7K วิว . 14 ต.ค. 2558 . ความคิดเห็น . ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเอเชียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเอเชียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

ศาสตราจารย์วิลาศ วูวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน เปิดเผยว่า เนื่องจากคุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาภูมิภาคต่อไป มหาวิทยาลัยเอเชียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานสากลและทัดเทียมมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยเน้นการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมมาโดยตลอด

สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยเอเชียนได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี ) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมบริการ ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์

ในการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหมาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา และมีรายละเอียดทุนดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

ทุนเรียนดี

ทุนกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษ

ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

ทุนสำหรับนักเรียนองค์กรแลกเปลี่ยน

ทุนอุดหนุนบุตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐ

ทุนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดของทุนการศึกษา

ทุนเต็มจำนวน รวมค่าหอพักและค่าครองชีพ 300, 000 บาท/ปี (1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี )

ทุนเต็มจำนวนเฉพาะค่าหน่วยกิต 200,000 บาท/ปี (800,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ทุน 75% ของค่าหน่วยกิต 150,000 บาท/ปี (600,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ทุน 50 % ของค่าหน่วยกิต 100,000 บาท/ปี (400,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ทุน 25 % ของหน่วยกิต 50,000 บาท/ปี (200,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐรับรอง เช่น GED , IGCSE , O or A Level , 6th or 7th Form , NZQA , NCEA , IB

ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ของมหาวิทยาลัย

ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียน

มีความสามารถภาษาอังกฤษดี และผ่านเกณฑ์การทดสอบของมหาวิทยาลัย หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางแนบท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หรือดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.AsianU.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 092 – 247 – 4565 – 66 , 02 – 613 - 7468

หอพักน่าสนใจ

 • หอพัก - NT Home

  NT Home

  หอพักหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่สบาย เดินทางสะดวก ใ...

  ที่อยู่ : 17/3 ซอย หมู่บ้านเพชรไพลิน ถ. โครงกาน้ำเพ็ชร ซ.4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • ห้องเช่า - 569Uouse

  569Uouse

  569House จรัญ 67 แยก 8 การเดินทาง : เข้าได้หลา...

  ที่อยู่ : 569 ซอย จรัสลาภ ถ. สิรินธร ต.บางพลัด อ.เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
 • คอนโดมิเนียม - เอกสิน

  เอกสิน

  คอนโดเอกสิน 34.5 ตรม ชั้น 4 ห้อง 33/82 อาคาร A ปรั...

  ที่อยู่ : 33/82 ตึก - ซอย งามวงศ์วาน 23 หมู่ - ถ. งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • ห้องเช่า - Bann Rom Pho

  Bann Rom Pho

  องว่างให้เช่าใกล้นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เดือนละ 2,...

  ที่อยู่ : 64/22 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 • หอพัก - หอพักสตรี P.KK.

  หอพักสตรี P.KK.

  หอพักสตรีให้เช่า ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อ...

  ที่อยู่ : 270/78 ตึก - ซอย ประปาใหม่ หมู่ - ถ. สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 • อพาร์ทเม้นท์ - อยู่สบาย อพาร์ทเม้นต์

  อยู่สบาย อพาร์ทเม้นต์

  ที่พักรายวัน รายเดือน สะอาด ปลอดภัย ใกล้สนามบินเชี...

  ที่อยู่ : 135/89 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่